Schlagwort-Archive: bibliografska

Projekt „Digitalizacija, bibliografska obrada i istraživanje tekstova zadarsko-šibenskog područja iz razdoblja do kraja 19. st. pisanih glagoljicom, bosančicom i latinicom“

by Marijana Tomić

Marijana Tomić

Projekt Digitalizacija i istraživanje tekstova zadarsko-šibenskog područja iz razdoblja do kraja 19. st. pisanih glagoljicom, bosančicom i latinicom izvodi se na Sveučilištu u Zadru od siječnja 2016. Inicirali su ga Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru i Vestigia institut za istraživanje rukopisa sa Sveučilišta u Grazu, a podržalo Sveučilište u Zadru. Voditeljica projekta je doc. dr. sc. Marijana Tomić, predstavnik suorganizatora i suvoditelj je prof. dr. sc. Erich Renhart, a suradnici dolaze s nekoliko odjela Sveučilišta u Zadru (Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, Odjel za povijest i Odjel za kroatistiku) te iz niza hrvatskih i stranih institucija koje se bave različitim aspektima istraživanja rukopisa i stare tiskane građe (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Staroslavenski institut, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Arhiv Zadarske nadbiskupije, Državni arhiv u Zadru, Odjel za komunikacijske znanosti Sveučilišta u Vilniusu, Litva, UCLA, SAD, Linneaus University, Vaxyo, Švedska, Notarski arhiv, Valetta, Malta, itd.) Projekt „Digitalizacija, bibliografska obrada i istraživanje tekstova zadarsko-šibenskog područja iz razdoblja do kraja 19. st. pisanih glagoljicom, bosančicom i latinicom“ weiterlesen