Učimo o kulturnoj baštini i nasljeđu u Zadru – Konferencija i škola o autoritetu, provenijenciji, autentičnost i dokazima

by Mirna Willer, University of Zadar, Department of Information Sciences

Sudionici APAE konferencije i škole
© UNIZD

Konferencija i škola o autoritetu, provenijenciji, autentičnosti i dokazima (Conference and School on Authority, Provenance, Authenticity, Evidence: APAE) održana je u Zadru od 18. do 21. listopada 2016. u organizaciji Odjela za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru i suorganizaciji dvaju sveučilišta – UCLA, Los Angeles, USA, Department of Information Studies, Graduate School of Education & Information Studies i Karl-Franzens- University of Graz, Austria, VESTIGIA – Manuscript Research Centre, te ICARUS-a – International Centre for Archival Research, Vienna, Austria.

Podršku konferenciji dao je Hrvatski državni arhiv u vidu sudjelovanja u programskom odboru i osiguranju stručnih publikacija. Konferenciju je financijski podržalo Ministarstvo kulture i Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Konferencija APAE četvrta je u nizu konferencija i doktorskih škola u području informacijskih znanosti, vezana uz teme kulturne baštine i nasljeđa, što ih organizira Odjel za informacijske znanosti u okviru Poslijediplomskog doktorskog studija

Sudionici APAE konferencije i škole
© UNIZD

„Društvo znanja i prijenos informacija“. Prethodne tri doktorske škole bile su Ljetna škola o staroj knjizi (Summer School in the Study of Old Books, 2009), Ljetna škola o povijesnoj rukopisnoj građi (Summer School in the Study of Historical Manuscripts, 2011.) i Konferencija i škola o zapisima, arhivima i pamćenju (Conference and School on Records, Archives and Memory Studies, 2013). Zbornici radova triju škola objavljeni su tiskom i elektronički, a u pripremi je i zbornik radova ove četvrte.Tema Konferencije i škole

Konferencija i škola bavila se pitanjima širokog trans-disciplinarnog i nacionalnog, regionalnog i međunarodnog interesa u odnosu na koncepte informacija, kultura, nasljeđe, arhivsko gradivo i pamćenje. Slijedom prethodnih škola, ova se škola fokusirala na povijesna i suvremena razumijevanja i pojavnosti koncepata autoriteta, provenijencije, autentičnosti i dokaza u različitim kulturološkim, društvenim, disciplinarnim, profesionalnim i tehnološkim kontekstima, kao i prirodi,značenju i relevantnosti tih koncepata u budućnosti.

Ciljevi Konferencije i škole

Profesorice Mirna Willer i Anne J. Gilliland
na APAE © UNIZD

Tri prethodne konferencije i škole, koje su sustavno razvijale i obrađivale teme iz baštinskog sektora – informacijske znanosti, arhivistika, povijest, povijest umjetnosti, lingvistika, knjižničarstvo
i digitalna humanistika – ukazale su kako izborom predavača tako i aspektima njihova bavljenja zadanim temama da je otvorena određena niša na nacionalnom i međunarodnom planu. Stoga je cilj četvrte konferencije i škole bio nastaviti i proširiti su-postavljanje i sučeljavanje ključnih razvojnih tokova u različitim geografskim područjima koja imaju svoje povijesti, kulture i oblike dokumentiranja i argumentiranja, s globalnim izazovima i temama, kao što su standardi za opis i razmjenu informacija o kulturnom nasljeđu, različite teorijske perspektive i tradicije, te s novim tehnologijama, koje upravo potiču konceptualne pristupe navedenim temama znanstvenog i stručnog bavljenja.

Program i organizacija Konferencije i škole

Iz programa APAE konferencije i škole © UNIZD

Rad konferencije odvijao se u okviru predavanja, radionica i panela. Studenti diplomskih i poslijediplomskih studija imali su priliku raspraviti izravno s pojedinim znanstvenicima i stručnjacima teme svojih istraživanja i/ili teza. Predavanja, njih 26, bila su organizirana u osam tematskih cjelina i to: promjena konceptualnih konstrukata u arhivističkoj znanosti, autoritet i autentičnost, autoritet i autorizirani podaci, izvornik i kopije, digitalne transformacije i provenijencija, dokaz i dokazivanje, knjižnice i arhivi u fokusu međunarodnih programa, te metodologije znanstvenog istraživanja. Navedene teme bile su prikazane s aspekata arhivističke, knjižnične i muzejske znanosti, informacijske znanosti, lingvistike, povijesti umjetnosti, etnologije i antropologije, izvedbene umjetnosti, digitalne tehnologije, te znanstveno metodološkog i kulturološko- humanitarnog aspekta. Svakoj je cjelini prethodio uvod u temu koji je pripremio moderator, doktorski student.

Tri radionice obradile su teme Sustavi za autentičnost: upotreba standarda ISO 16175, Autoritet i provenijencija kao povezani podaci u semantičkom webu i ICARUS. Co:op Project. U okviru panel diskusije, koja se zatim razvila u radionicu, prikazan je tzv. treći val razmišljanja o australskom modelu Records Continuum.

Na konferenciji je sudjelovalo 39 predavača – 19 iz Hrvatske i 20 iz inozemstva i to iz Albanije, Australije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Italije, Litve, Malte, Novog Zelanda, SAD-a, Slovenije, Švicarske i Velike Britanije.

 

Pročitajte:
Summer School in the Study of Old Books: Proceedings. Zadar: Sveučilište, 2011.
http://www.unizd.hr/Portals/41/elektronicka_izdanja/Summer_school_in_the_study_of_old_books.pdf
Summer School in the Study of Historical Manuscripts: Proceedings. Zadar: Sveučilište, 2013.
http://www.unizd.hr/Portals/41/elektronicka_izdanja/summer2904_tisak.pdf
Records, Archives and Memory: Proceedings. Zadar: Sveučilište, 2015.
http://www.unizd.hr/Portals/41/elektronicka_izdanja/RAMS_tisak_konacno.pdf?v

Saznajte više:
Programska knjižica dostupna je na:
http://apae.unizd.hr/wp-content/uploads/2014/06/Conferenceschool-program-A4.pdf.
Sveučilište u Zadru, Odjel za informacijske znanosti. Poslijediplomski doktorski studij „Društvo znanja i
prijenos informacija“:
http://iz.unizd.hr/Studijskiprogrami/Doktorskistudij/tabid/6913/language/en-US/Default.aspx


Schreibe einen Kommentar

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.